۱۳۹۱ تیر ۱۱, یکشنبه

کنکاشی پیرامون جایگاه وکیل دادگستری در ایران

امروزه یکی از معیارهای مهم برگزاری دادرسی عادلانه حضوروکیل دادگستری در دادرسی های مدنی و پیگردهای کیفری است. بند 1 از ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و دولت ایران به موجب قانون مورخ 7 خرداد 1354 خورشیدی الحاق خود را به آن اعلام کرد، حق برخورداری از هریک از افراد بشر را از یک دادرسی عادلانه پیش بینی کرده است دراصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران |آمده است که "در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد" در سراسر جهان و همه کشورهای صاحب نظام مردم سالار، کانون وکلای دادگستری رکن نظام قضایی است. اهمیت وکیل در مراجع قضایی تا بدان پایه است که در بسیاری از این کشورها از جمله کشور خودمان ایران، عدم حضور وکیل در دادگاه در برخی موارد امکان رسمیت یافتن آن را سلب میکند تا آنجا که در پاره ای موارد قاضی حق ندارد در مورد متهم بدون حضور وکیل مبادرت به صدور رای نماید. وکلای دادگستری همواره در کنار قضات وظایف سنگین اداره امور دادرسی را در مراجع قضایی عهده دار بوده اند. در خصوص بررسی موقعیت وکلای دادگستری مناسبت دارد که به برخی مواد قانون که متاسفانه جای ایراد و انتقاد دارد و در خور جایگاه والای وکیل دادگستری نمیباشد اشاره نمود. اولین مورد اینکه اصل الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی های کیفری در اکثر کشورهای جهان از سالها پیش پذیرفته شده و مورد عمل قرارگرفته است. در جمهوری اسلامی ایران شرکت وکیل مدافع در جرایم مستوجب مجازات اعدام و یا حبس دائم اجباری بوده و در سایر موارد اختیاری اعلام شده بود در آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1387 در تبصره 1 از ماده 186 آن آمده است که "درجرائمی که مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد میباشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است". البته اگر سعی میشد که موارد وکالت اجباری را افزایش میدادند و آن را فرضا به حبس های بیش از 3 سال و قطع عضو نیز تسری میدادند با طبع محاکمات کیفری سازگارتر و حایز اهمیت فراوان تری میبود و میتوانست به پیشبرد حقوق بشر نیز کمک کند و آن را تکامل بخشد اما آنچه که از نظر حقوق بشر میتواند مورد ایراد و ارزیابی قرار گیرد قسمت اخیر تبصره 1 از ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری است که اعلام داشته "... مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد". از این تبصره چنین برداشت میشود که در جرایم منافی عفت چنانچه متهم تمایل نداشته باشد دادرسی بدون حضور وکیل مدافع صورت میگیرد ولو مجازات عمل ارتکابی قصاص نفس یا اعدام یا رجم و یا حبس دائم باشد. ناچار باید یادآوری کرد که محاکمات جزایی مربوط به نظم عمومی است. وکیل مدافع ضمن دفاعیات خود، تنها از متهم دفاع نمیکند، بلکه از قانون و جامعه و اجرای عدالت دفاع میکند. ممکن است متهم به اهمیت جرم ارتکابی و مجازات آن آگاهی نداشته باشد و چه بسا خود را بیگناه بپندارد و با تصور واهی تبرئه شدن و یا حتی به علت شرم از حضور دیگران از قبول وکیل مدافع امتناع ورزد و به ناحق دچارمحکومیت شدید کیفری گردد به ویژه اینکه در کشور زنان محصن و محصنه و لوات و زنای به عنف و زنای با محارم نسبی و زنای مردغیرمسلمان با زن مسلمه از مصادیق بارز جرایم منافی عفت به شمار می آید که برای آنها کیفر اعدام مقرر شده است. به نظرمیرسد که لازم است قسمت اخیر تبصره 1 ماده 186 از قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح گردد و موارد اجباری شرکت وکیل مدافع در دادرسی های جزایی افزایش یابد. دومین مورد اینکه طبق ماده 128 از قانون آیین دادرسی کیفری "متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس میشود". در دنیا امروزه به متهمان حتی در مرحله تحقیقات مقدماتی اجازه میدهند از وکیل مدافع استفاده کنند و حتی در مرحله تفهیم اتهام به متهم تذکر داده میشود که حق دارد تا حضور وکیل مدافع خود از پاسخ دادن به پرسشها امتناع ورزد. علاوه بر این طبق تبصره ماده 128 از قانون آیین دادرسی کیفری که نه تنها در حقوق ما بلکه در دنیا تازگی داشته است در 3 مورد اگر قاضی رسیدگی کننده موافقت نکند متهم از داشتن وکیل مدافع محروم خواهد بود، 1 - درمواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد 2- درمواردی که حضورغیرمتهم موجب فساد گردد 3- در جرایم علیه امنیت کشور، البته فساد و محرمانه بودن و اینکه جرم امنیتی میباشد یا خیر لاجرم با قاضی رسیدگی کننده است. به این ترتیب قاضی دادگاه به سهولت میتواند متهم را به ویژه به بهانه وجود فساد از داشتن وکیل مدافع محروم کند. این محرومیت مخصوصا در جرایم مهم که اقتضای مجازات های سنگینی از قبیل اعدام، صلب، رجم، قطع، حبس دائم و نظایر آن را دارند و در تحقیقات مقدماتی سرنوشت ساز بوده و پایه و اساس پرونده های کیفری را تشکیل میدهد با هیچ منطقی سازگار نیست. بدیهی است این موارد امنیت قضایی افراد جامعه را به خطرانداخته مغایر با رسیدگی عادلانه و منصفانه و اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر مذکور در اسناد سازمان ملل متحد میباشد. سومین محرومیت شاکی ازدرخواست وکیل مدافع میباشد که بجا بود درقانون آیین دادرسی کیفری به شاکی یا مدعی خصوصی نیز صریحا اجازه داده میشد تا در صورت نیاز از دادگاه درخواست تعیین وکیل تسخیری بنماید. با این وصف ماده 186 آیین دادرسی کیفری است که حق درخواست تعیین وکیل را به متهم منحصر نموده است ظاهرا با اصل 35 قانون اساسی تعارض دارد اما شورای نگهبان این ماده را تایید نموده است و این تایید محل تامل است علی ایحال درخصوص موقعیت وکلای دادگستری میبایست به نقش رسانه های گروهی و وسایل ارتباط جمعی درتعالی افکار عمومی و نهایتا تمرکز و تلاش وکلای دادگستری و مطالبه حقوق صنفی و شغلی خود میتواند دربهتر و مستحکمتر نمودن موقعیت آنان و دفاع از اجرای عدالت و تحقق یک محاکمه منصفانه مثمر ثمر واقع گردد.

وحید احمد فخرالدین
وکیل پایه یک دادگستری

۱۳۹۰ اسفند ۲۵, پنجشنبه

تجمع کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز

کلمه - رئیس شورای اسلامی کار کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز گفت: بیش از ۷۰ کارگر کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز صبح امروز به دلیل عدم دریافت حقوق و مزایای و سایر مطالبات یک سال گذشته خود در مقابل درب ورودی ساختمان استانداری اهواز تجمع کردند.
ایرج امامی در گفتگو با ایلنا با اشاره به بلاتکلیفی این کارگران معترض در یک سال گذشته و اینکه همه این کارگران با تعطیلی این کارخانه بیکار شده‌اند خاطر نشان کرد: این کارگران از عدم پرداخت بیمه‌های درمانی خود از شهریور ماه امسال و اینکه دفتر چه‌های درمانی آنان توسط تامین اجتماعی تمدید نمی‌شود نگران و معترض شده‌اند.
به گفته وی کارگران متقاضی بازنشستگی این واحد تولیدی نیز به جهت اینکه لیست بیمه‌ای معوق و جاری این کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است در بازنشستگی خود دچار مشکل شده‌اند.
او گفت: کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز به جهت مشکلات مدیریتی و مهم‌تر از آن واردات بی‌رویه قند شکر و همچنین بی‌توجهی مسئولان استانی تعطیل شده است.
او گفت: مالکیت این کارخانه در گذشته بر عهده بانک ملی و ملت بوده که با افزایش مشکلات این واحد تولیدی با تصویب هیات دولت به وزارت صنایع جهت راه اندازی مجدد واگذار شد.
او با اشاره به اینکه تا کنون کارگران این کارخانه چندین بار جهت دریافت مطالبات قانونی خود دست به تجمع زده‌اند، اظهار داشت: با سفر فردای رئیس جمهور به استان خوزستان ما باز هم با تجمع خود خواستار دریافت مطالبات قانونی‌مان خواهیم بود.

ساختمان انفجارهای اتمی آزمایشی ملاها در پارچین شناسایی شد

پارس دیلی نیوز - به گزارش رویترز، دیوید آلبرایت، پایه گذار "مؤسسۀ علم و امنیت بین المللی" و یکی از کارشناسان آمریکایی جلوگیری از تکثیر سلاح های هسته ای با استناد به تصاویر ماهواره ای ساختمان ویژه ای را در تأسیسات نظامی پارچین شناسایی کرده که در آن آزمایشات مربوط به انفجارهای اتمی صورت پذیرفته است.
دیوید آلبرایت گفته است که این ساختمان دارای دیوارهای امنیتی خاص خود است و حدود چهارکیلومتر دورتر از ساختمان هایی ساخته شده که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال ۲۰۰۵ مورد بازرسی قرار دادند.

برغم اصرارهای مکرر آژانس بین المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی بارها با بازدید تأسیسات نظامی پارچین توسط بازرسان آژانس مخالفت کرد. کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بر این گمان اند که ایران با به تأخیر انداختن بازرسی از این تأسیسات در اصل سرگرم پاک کردن تأسیسات پارچین از آثار و نشانه های اتمی است.
به گزارش منوتو ، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیراً گفت که اطلاعاتی در خصوص برخی فعالیت ها در تأسیسات پارچین به دست آورده است. گزارش دیوید آلبرایت تصریح می کند که ساختمان مربوط به آزمایشات انفجار اتمی در سال ۲۰۰۰ در تأسیسات نظامی پارچین ساخته شد و اندکی بعد ساختمانی مشابه در اطراف ساختمان قبلی بنا گردید.

اعتصاب غذای محمدعلی ولایتی، زندانی سیاسی در اعتراض به رفتارهای مسوولان

خبرگزاری هرانا - محمد علی ولایتی زندانی سیاسی در بند ۳۵۰ از امروز وارد اعتصاب غذای تر شد.
به گزارش کلمه، محمد علی ولایتی در اعتراض به تعطیلی قانون اساسی و جایگزینی منویات و خواسته ها و سلیقه های شخصی که نتیجه آن صدور احکام غیر واقعی، ظالمانه و میلی برای بسیاری از زندانیان سیاسی بوده است از امروز اعتصاب غذای تر خود را آغاز کرده و درخواست اعاده دادرسی و ملاقات با دادستان کل کشور را دارد.
محمد علی ولایتی معاونت امور استانهای ستاد مردمی مهندس میر حسین موسوی را در انتخابات ۱۳۸۸ بر عهده داشت. او در تاریخ ۸/۱۱/۸۹ یعنی پیش از ۲۲ بهمن دستگیر و دربند ۲۴۰ به مدت ۱۸ روز زندانی و در تاریخ ۳/۱۲ /۸۹ با قید کفالت آزاد شده بود.
ولایتی شهریور ماه سال جاری به دو سال حبس محکوم شده است.
قابل ذکر است ولایتی به مدت سی سال در پست هایی از جمله بخشداری فیروزکوه، معاونت اداری و مالی دانشکده وزارت اطلاعات، و دبیر پشتیبانی دانشگاه شاهد،، معاونت بازرسی وزارت کشور در ۸ سال دولت اصلاحات فعالیت داشت در حال حاضر دبیر اجرایی خانه احزاب و بازرسی آن می باشد.
متن یادداشت این زندانی سیاسی به شرح زیر است:

۱۳۹۰ اسفند ۱۱, پنجشنبه

کمتر از یک دقیقه تا تحریم انتخابات

چرا لایحه بودجه سال 1391 نگران کننده است ؟

آفرینش نگرانی در حکومت ناکارآمد جمهوری اسلامی ، چیز تازه ای نبوده و نیست . آنچنان که گوئی اگر کمی از این امر کاسته بشود و زمینه نگرانی ها تخفیف بیابند ؛ باز هم جای نگرانی خواهد بود ؛ که چرا چنین شده و حکومت و دولتش دست از نگران ساختن مردم برداشته اند ؟! به ویژه از زمانی که محمود احمدی نژاد زمام امور دولت های نهم و دهم را در دست گرفته ؛ میزان حجم این نگرانی ها نیز افزایش چشمگیرتری یافته ، و روز به روز بر حجم اختلالات اقتصادی در کشور اضافه می شود !

بر اساس سنت همه ساله ، دولت وقت موظف است که لایحه بودجه سال آینده کشور را ، دست کم دو ماه قبل از رسیدن سال جدید ، به مجلس شورای اسلامی ببرد ؛ و در مورد فصلهای مختلف لایحه مورد نظر ، با نمایندگان مجلس بحث و گفتگو داشته باشد .

اما همانطوری که می دانیم ، محمود احمدی نژاد ، لایحه بودجه سال 91 را خیلی دیرتر از سنت همه ساله ، یعنی فقط یک ماه و اندی مانده به فرا رسیدن سال نو ، در اواخر بهمن سال جاری به مجلس شورای اسلامی برده و در مورد بخشهای گوناگون آن توضیحات لازم را به نمایندگان داده است !

مرکز پژوهش های مجلس نیز ، بعد از ارائه این لایحه به نمایندگان مجلس ، گزارش ویژه ای را در این خصوص منتشر نموده است . در این ارتباط از سوی این مرکز به مواردی اشاره شده ، که موجی از نگرانی های جدید اقتصادی را ، در میان نمایندگان مجلس ، و نیز کارشناسان اقتصادی کشور موجب گشته است . چرا که این مرکز اعلام نموده لایحه بودجه سال 1391 ، با توجه به وضع موجود در کشور ، منجر به اختلال در نظام پولی و بانکی کشور خواهد شد.

تحریم انتخابات فرمایشی، بیانیه زندانیان سیاسی سکولار دمکرات

article picture
بیانیه زندانیان سیاسی سکولار دمکرات : مردم در روز انتخابات نمایشی در خانه ها بمانند، پس از پایان به نشانه اعتراض به خیابانها بیایید، دولت های آزاد انتخابات را به رسمیت نشناسند.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: جمعی از زندانیان سیاسی سکولار دمکرات ایران در بیانیه ضمن تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی، از ایرانیان خواستند در روز 12 اسفند در خانه ها بمانند و پس از پایان ساعت رسمی انتخابات به خیابانها ریخته و به انتخابات فرمایشی و نمایشی اعتراض کنند. متن این بیانیه که در اختیار کمیته دفاع قرار گرفته به شرح زیر است:
مطابق با اصل عقلانی، حق طبیعی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین عرفی تمام جوامع دمکراتیک و آزاد، این حق اولیه همه شهروندان است که صرفنظر از عقیده، دین، رنگ و نژاد، زبان، طبقه و دسته بتوانند از طریق انتخاباتی کاملا آزاد، غیرگزینشی، غیر ایدئولوژیک در روندی دمکراتیک در سرنوشت خود شرکت مستقیم و موثر داشته باشند.
شوربختانه، حکومت جمهوری اسلامی همواره از طریق گزینش های ایدئولوژیکی و استصوابی که از طریق هیئت های اجرایی و شورای نگهبان اعمال می شود و برگزاری انتخاباتی مدیریت شده، غیردمکراتیک و ناسالم و غیررقابتی این حق اولیه را از شهروندان ایرانی گرفته است که آخرین نمونه از این انتخابات غیردمکراتیک و ناسالم را در بهار سال 88 شاهد بودیم.

۱۳۹۰ اسفند ۹, سه‌شنبه

گزارش عفو بين الملل ، سرکوب مخالفان در آستانه انتخابات فرمایشی

article picture
عفو بين الملل: سرکوب مخالفان در آستانه انتخابات مجلس اوج گرفته است .
عفو بين الملل در گزارش تازه ای با عنوان «دستور داريم تو را له کنيم» از سرکوب رو به گسترش مخالفت ها در ايران خبر داده و اعلام کرده است: «در آستانه انتخابات مجلس در اين هفته در ايران سرکوب آزادی بيان به شدت اوج گرفته است.»
سازمان عفو بين الملل در گزارش ۷۱ صفحه ای خود با اشاره به «راه انداختن موجی از دستگيری ها» پس از اعتراض های ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۹ در ایران، تاکيد کرده است که «تداوم سرکوب، پوچ بودن ادعای ايران در حمايت از اعتراض در خاورميانه و آفريقای شمالی را به خوبی به نمايش می گذارد.»
بر اساس اين گزارش، «در ماه های اخير گروه های مختلفی از جمله وکلا، دانشجويان، روزنامه نگاران، فعالان سياسی و خويشاوندان آنها، اقليت های دينی و قومی، سينماگران و کسانی که با خارج و به ويژه رسانه های خارجی ارتباط دارند، در موجی از دستگيری ها قربانی شده اند.»

۱۳۹۰ بهمن ۲۴, دوشنبه

اخراج کیان هاشمی، دانشجوی بهایی رشته‌ی مهندسی کشاورزی دانشگاه تهرانسید کیان هاشمی دهج دانشجوی دانشگاه تهران با دستور مستقیم وزارت اطلاعات به علت آنچه "پیروی از فرقه ضاله بهاییت" نامیده شد، از دانشگاه اخراج گردید.
تارنمای جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی گزارش داده است که کیان هاشمی دانشجوی ترم ۳ رشته مهندسی کشاورزی آب به گفته مسئول کمیته انضباطی دانشجویان وزارت علوم، با گزارش و دستور مستقیم مراجع بالاتر در وزارت اطلاعات از دانشگاه اخراج شده است. بر اساس گفته این مسئول قانونی وجود دارد که در آن بهاییان نمی‌توانند به درس خواندن ادامه دهند.
اخراج این دانشجوی دانشگاه تهران با نامه محرمانه – فوری رضا غلامعلی زاده، معاون شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه تهران، به دکتر علی جعفری، معاون علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی صورت گرفته است. دراین نامه محرنامه دستور داده شده که "کیان هاشمی دهج پیرو فرقه ضاله بهاییت باید به قید فوریت اخراج شود."
به گفته کیان هاشمی، برخوردهای مسئولین دخیل در اخراج وی "با توهین به وی و اعتقاداتش" همراه بوده است.
در ماه های گذشته سال ۱۳۹۰، دانشجویان دیگری به همین علت از دانشگاه های صنعتی شریف، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان و چند دانشگاه دیگر اخراج شده‌اند.

صدور حکم حبس برای یک فعال سیاسی توسط دادگاه انقلاب در ارومیهیک شهروند اهل اشنویه به نام "حمید فتحی زرزا" توسط دادگاه انقلاب اسلامی به یک سال زندان محکوم شده است.
به گزارش موکریان نیوز، حمید فتحی زرزا از طرف دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام به تحمل یک سال حبس محکوم شد.
گفتنی است حمید فتحی زرزا که مدتی را در زندان اشنویه بسر برده، هم اکنون در زندان مرکزی ارومیه دوران محکومیت خود را سپری می نماید.
چند روز پیش نیز، محمود اردهالی بارانی، شهروند کرد اهل ارومیه توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه زندان شد.

احضار و بازجویی دوباره ۱۲ زندانی سیاسی از بند٣۵٠ اویندر آستانه انتخابات مجلس نهم عده‌ای از زندانیان سیاسی بند ٣۵٠ اوین به انحاء مختلف به دادسرای اوین یا بند امنیتی ٢٠٩ این زندان احضار و بازخواست شدند.
به گزارش کلمه، علیرضا رجایی عضو شورای ملی مذهبی‌ها، امیرخسرو دلیرثانی از اعضای جنبش مسلمانان مبارز و محمدرضا معتمدنیا نماینده ویژه میرحسین در دوران نخست وزیری به دادسرای شهیدمقدسی زندان اوین احضار شدند و در مورد بیانیه‌های انتخاباتی و اعتراض به حصر موسوی و کروبی و رهنورد مورد سوال قرار گرفتند.
این احضار‌ها در پی نامه وزارت اطلاعات به شعب مختلف این دادسرا مبنی بر رسیدگی به آنچه “اقدامات غیرقانونی” این زندانیان خوانده شد، صورت گرفته است. در این نامه‌ها از شعب بازپرسی خواسته شده است تا با این زندانیان برخورد قضایی صورت گیرد.
پرونده سازی‌های جدید برای زندانیان سیاسی که نیمی از حبس خود را گذرانده و یا در آستانه آزادی قرار دارند به یک سنت در روش برخورد با معترضان تبدیل شده است.
همچنین هفته گذشته ابوالفضل عابدینی و شاهین زینعلی به بند ٢٠٩ اطلاعات احضار و در مورد بیانیه‌های ضدجنگ، حمایت از مردم بحرین و طرح پرسش از سید محمد خاتمی مورد بازخواست قرار گرفتند.

بازداشت یکی از اعضای کلیسای جماعت ربانی نارمک


"ماسیس موسسیان" که یکی از مشایخ کلیسای جماعت ربانی نارمک تهران و از ایمانداران مسیحی سرشناس پایتخت می باشد در محل کارش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد.
به گزارش شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل از منابع مسیحی پایتخت، ماموران وزارت اطلاعات در روز چهارشنبه 19 بهمن ماه جاری(8 فوریه 2012) به محل کار آقای "ماسیس موسسیان" یکی از مشایخ کلیسای جماعت ربانی نارمک مراجعه کردند و بدون ذکر دلیل او را بازداشت نمودند و با خود بردند.
ماسیس همانروز مراتب را طی تماس تلفنی به اطلاع اعضای کلیسا رساند. خانواده او تا روز شنبه از او اطلاعی نداشتند تا اینکه بعد از آن او یک نوبت به آنها زنگ زد و گفت که در زندان رجائی شهر کرج تحت بازداشت است. همسر و پسر او روز یکشنبه 23 بهمن پس از چهار روز به کرج رفتند و تلاش کردند با او ملاقات کنند. اما اجازه ملاقات به آنها داده نشد و آنها دست خالی به خانه خود برگشتند.

۱۳۹۰ بهمن ۱۸, سه‌شنبه

اطلاعیه 348 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئد: سرکوب و بازداشت فعالین سیاسی و فرهنگی عربهای ایرانی محکوم استکانون دفاع از حقوق بشر در ایرانVVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 91 11 22
30431 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84
Fax: +49 511 26173 76


ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر
الف/ هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و کليه آزاديهائي که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.
ب/ بعلاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد که مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضائي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور مستقل، تحت قيمومت يا غيرخود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد.
ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر 
احدي را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.
ماده 20  اعلامیه جهانی حقوق بشر
الف/ هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهاي مسالمت آميز تشکيل دهد.
ب/ هيچکس را نميتوان مجبور به شرکت در اجتماع کرد.

اقوام و مردم ایران حق دارند، بپرسند و اعتراض کنند

 
دولت جمهوری اسلامی ایران ناقض دائمی و برنامه ریزی شده حقوق انسانی خصوصا در برخورد با اقوام وملل ایرانی است و هر از گاهی به بهانه های مختلف اقوام و ملل ایرانی را آماج حملات وحشیانه خود قرار میدهد و عده ای را به خاک و خون کشیده و یا راهی زندان میکند.
این بار دولت جمهوری اسلامی به مناطق عرب نشین خوزستان حمله کرده و تعدادی از هموطنان بی دفاع عرب راکشته و دهها تن دیگر رامجروح و صدها تن را نیزراهی زندانهای مخوف خود کرده که متاسفانه ناصر البوشوکه درفشان و محمد کعبی و رضا مغامسی  بر اثر "شکنجه" جان خود را از دست داده‌اند
سرکوب و بازداشت فعالین سیاسی و فرهنگی عربهای ایرانی محکوم است
اعضای نمایندگی سوئد کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ضمن محکوم نمودن هرگونه سرکوب، دستگیری اعتراضات اقوام و ملل ایرانی توسط تولت چمهوری اسلامی ایران، خواهان
1 – حضور گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در ایران و منطقه                   
2 -  توقف دستگیری،  شکنجه، سرکوب و کشتار معترضین
3 -  آزادی تمامی دستگیر شدگان، زندانیان سیاسی و رسیدگی عاجل و سریع آسیب دیدگان
میباشند
348
 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران - نمایندگی سوئد

نامه مه‌ی سرگشاده‌ی یک دانشجوی محروم از تحصیل بهائی خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای

جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی – یکی از دانشجویان محروم از تحصیل بهائی که هم‌اکنون در حال تحصیل در دانشگاه آنلاین بهائیان است،  در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای خواستار رفع تبعیضات علیه شهروندان بهائی در ایران شد. در قسمتی از این نامه آمده است: «چه سخت است که یک انسان به خاطر عقیده اش از یک زندگی عادی در کشورش محروم باشد و چه سخت است حس این که در وطنت احساس امنیت جانی و مالی وجود نداشته باشد! بیایید با کمک هم این مشکلات را در ایران از بین ببریم»
 متن کامل این نامه به شرح زیر است:
 با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما،
 بسیار خرسندم که در این عریضه به گفتگو با شما می پردازم. حقیقتاً مدت ها بود که قصد نوشتن این عریضه را داشتم. اما نمی دانستم چه بگویم و از کدام ظلم بنویسم! من یک جوان بهایی هستم و چندین سال است که درد دل های بسیاری در دلم سنگینی می کند. با اینکه می دانم هیچ گاه به هیچ عریضه ای پاسخ نداده اید و شاید این بار هم این عریضه بی پاسخ بماند، اما درد دلم آنقدر زیاد است که می خواهم برایتان بنویسم. دیگر امروز تصمیم به نوشتن کرده ام و این نامه ی شخصی را به صورت سرگشاده برایتان می فرستم. امیدوارم روزی درد دل های افراد جامعه تان با هر عقیده ای برایتان اهمیت داشته باشد.
 جناب خامنه ای، سال هاست که تعصب و بی عدالتی در جامعه ی ایران بیداد می کند. سال هاست که همگان در انتظار آزادی هستند. سال هاست که ایرانی زیبا به یک رویا مبدّل گشته است. سال هاست دردهای بزرگی در سینه ها سنگینی می کند. به یاد دارم که وقتی در مقطع ابتدایی بودم، مادر من و بقیه  دوستانم همگی امیدوار بودند که وقتی فرزندانشان بزرگتر شوند، همه چیز درست می شود، ما به دانشگاه خواهیم رفت و آزادی در جامعه حاکم خواهد شد. هم اکنون من بیست سال دارم اما هنوز چیزی بهتر نشده، همچنان آزادی کلمه ای بی معناست و اگر نفسی سخنی از آن بگوید، جایگاهش گوشه ی زندان است و خفقان به جای آزادی در جامعه حکمفرماست و نیز همچنان من و تمام جوانان بهایی دیگر از حق تحصیل در دانشگاه ها محروم هستیم. هم اکنون که دارم این عریضه  را برایتان می نویسم (۱۳ بهمن ۱۳۹۰) در تلویزیون در اخبار ۲۰:۳۰ قسمتی از سخنرانی تان را شنیدم که فرمودید: " ...ما می خواهیم ظلم در جامعه وجود نداشته باشد..."

بیانیه دیده بان حقوق بشر درباره کشته شدن بازداشت شدگان معترض در خوزستان(New York) – Iranian security forces arrested more than 65 Arab residents during security sweeps in Iran’s Arab-majority Khuzestan province since late 2011 according to local activists, Human Rights Watch said today. The Iranian government should immediately charge or release those arrested, Human Rights Watch said. Authorities should also investigate reports by local activists that two detainees have died in Intelligence Ministry detention facilities in the past week.
Reports by local activists about security sweeps in the towns of Hamidiyeh, Shush, and Ahvaz indicate that authorities carried out at least some of the arrests in response to anti-government slogans and graffiti spray-painted on public property expressing sympathy for the Arab Spring and calling for a boycott of Iran’s parliamentary elections, scheduled for March 2, 2012. Human Rights Watch received information that Mohammad Kaabi, 34, and Nasser Alboshokeh Derafshan, 19, died in detention facilities run by local intelligence officials in Shush and Ahvaz respectively, apparently as a result of torture. The local activists say that most of those arrested are being held in incommunicado detention.
“There has been a blackout inside Iran on this latest round of arrests targeting Arab protesters and activists,” said Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch. “Authorities should immediately divulge the reasons for the arrests, give detainees access to family members and lawyers, bring all detainees promptly before a judge, and hold anyone responsible for torture to account.”

وضعیت ۴ برادر زندانی سیاسی کُرد : دوحکم محاربه دو حکم زندان

یک منبع محلی حقوق بشری به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که ۴ برادر کُرد که نزدیک به ۱۴ ماه پیش توسط نیروهای امنیتی در شهرهای بوکان و مهاباد بازداشت شده‌اند با احکام سنگینی مواجه شده اند. به گفته وی اخیرا دو نفر از آنها به اتهام محاربه به اعدام و دو نفر دیگر نیز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم شده‌اند. مادر این ۴ زندانی سیاسی دو هفته پیش به دنبال صدور حکم اعدام برای دو تن از فرزندانشان فوت کرد.
این منبع محلی در خصوص بازداشت این ۴ برادر گفت : « نیروهای امنیتی در شهر مهاباد روز ۱۸ آذر ماه ۱۳۸۹ ساعت ۱۵:۳۰ با محاصره منزل یک شهروند کُرد به نام جعفر( سلطان ) افشاری به این خانه یورش برده و درصدد بازداشت برادر وی به نام رزگار ( حبیب ) افشاری که پیشتر اعضای یکی از احزاب کُردی بوده، بر می‌آیند. نیروهای امنیتی که تمام کوچه‌های منتهی به این خانه را محاطره کرده بودند در جهت بازداشت این دو افراد اقدام به تیراندازی مستقیم به سوی این دو فرد می‌کنند. نهایتا این دو شهروند کُرد با همکاری مشترک نیروهای سپاه پاسداران و ادراه اطلاعات بازداشت و به یکی از بازداشتگاهای امنیتی شهر مهاباد منتقل می‌شوند.»

۱۳۹۰ بهمن ۱۷, دوشنبه

روایت خبرنگار آلمانی از شرایط وحشتناک زندان در ایران

article picture

یک روزنامه نگار آلمانی که در جریان تهیه گزارش از حکم سنگسار سکینه آشتیانی در ایران بازداشت شده بود برای نخستین بار از وضعیت غیرقابل تحمل زندان صحبت کرده است. او پس از ۱۳۲ روز بازداشت، یک سال پیش آزاد شد.
مارکوس هلویگ گزارشگر روزنامه‌ی "بیلد ام زونتاگ" اکتبر سال ۲۰۱۰ میلادی همراه با همکارش ینس کوخ به ایران سفر کرد تا با پسر سکینه‌ی اشتیانی که به سگنسار محکوم شده بود گفتگو کند. دو روزنامه‌نگار آلمانی بازداشت شدند و پس از تحمل سختی‌های فراوان با پادرمیانی گیدو وستروله وزیر خارجه آلمان، ۱۹ فوریه ۲۰۱۱ آزاد شدند.
فشار و شکنجه از نخستین روز زندان
یک سال پس از رهایی از زندان جمهوری اسلامی، مارکوس هلویگ در گفتگویی که روز یک‌شنبه (۵ فوریه/۱۶ بهمن) در "بیلد ام زونتاگ" منتشر شد گوشه‌هایی از خاطرات تلخ خود در زندان را بازگو کرده است. هلویگ می‌گوید ده روز نخست از سخت‌ترین و خشونت‌آمیزترین روزهای زندان بوده و او نمی‌دانسته که روزی آزاد خواهد شد یا نه.
مارکوس هلویگ گفته، بدون وقفه بازجویی می‌شده، او را بارها کتک زده‌اند و ساعت‌های طولانی مجبورش می‌کردند بدون حرکت مقابل دیوار بایستد. دو روزنامه‌نگار آلمانی ۱۸ مهرماه ۱۳۸۹ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۰) هنگام مصاحبه با سجاد قادرزاده، پسر سکینه آشتیانی در دفتر وکیل او، هوتن کیان در تبریز دستگیر و به زندان سپاه پاسداران در این شهر منتقل شدند.

نامه بیش از ۵٢ فعال دانشجویی پیرامون هشدار نسبت به اعترافات اجباری و تقاضا برای آزادی سعید رضوی فقیه


بیش از ۵٢ تن از فعالان دانشجویی در نامه ای خواستار آزادی سعید رضوی فقیه شده و نسبت به اخذ اعترافات اجباری از وی هشدار دادند.
به گزارش دانشجونیوز، سعید رضوی فقیه در اواخر دی ماه پس از بازگشت به کشور توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
در بحشی از این نامه آمده است: از این رو ما به عنوان جمعی از فعالین سابق و فعلی دانشجویی، بازداشت وی را محکوم نموده و خواستار آزادی بدون قید و شرط و پاسخگویی مسئولین قضایی در خصوص سرنوشت او هستیم. همچنین پیشاپیش اعلام می داریم اخذ و پخش هر گونه مصاحبه تلویزیونی و نوشتاری از وی  بر علیه جنبش دانشجویی، جنبش سبز  و کارنامه عملکرد دفتر تحکیم وحدت و یا هر نوع اعترافی که با مواضع وی در پیش از بازداشت مغایر باشد، فاقد ارزش بوده و به مانند دیگر اقدامات ناکام مشابه در گذشته محکوم به شکست است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
سعید رضوی فقیه را آزاد کنید
سعید رضوی فقیه، روزنامه نگار، فعال دانشجویی سابق، عضو پیشین مرکزیت اتحادیه انجمن های اسلامی اروپا و از اعضاء شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در اوایل دهه هشتاد، پس از بازگشت به ایران در اواخر دی ماه توسط نیرو های امنیتی بازداشت شده است. بر اساس اطلاعات موجود، وی در شرایط نا معلومی در زندان و احتمالا در زیر فشار بازجویی اجباری   بسر می برد.

ضرب و شتم یک زندانی سیاسی اعتصابی در زندان اردبیل

article picture
یونس سلیمانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اردبیل به دلیل اعتصاب غذا از سوی زندانبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از اردبیل، یونس سلیمانی فعال سیاسی آذربایجانی که چندی پیش در اعتراض به بازجویی‌های مکرر خود در زندان و نیز ضبط اموال شخصی و دست نوشته‌هایش، دست به اعتصاب غذا زده بود از سوی زندانبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
وی به دلیل شدت جراحات به بهداری زندان اردبیل منتقل شده است و بر اثر وخامت وضعیت جسمانی‌اش مجبور به شکستن اعتصاب شد.
یونس سلیمانی دانشجوی اخراجی دانشگاه همدان است که سال گذشته در اردبیل دستگیر و به شدت مورد شکنجه قرار گرفته بود به طوریکه ۳بار در طول دوران بازداشت ۵ ماهه‌اش در اداره اطلاعات اردبیل، تبریز و نیز زندان تبریز دچار حمله قلبی شده بود.
نامبرده به دلیل عضویت در حزب گاموح نوین و فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

۱۳۹۰ بهمن ۱۶, یکشنبه

آخرین خبرها از حمله نیروهای امنیتی به منزل شهروندان بهائی ساکن شیراز


کمیته گزارشگران حقوق بشر -
صبح جمعه 14 بهمن ماه نیروهای امنیتی در یک اقدام هماهنگ و هم زمان، با حمله به منزل بیش از 30 تن از شهروندان بهائی ساکن شیراز بیش از 11 نفر را بازداشت کرده اند.
بر اساس این گزارش، پیام تسلیمی، مژده فلاح، مژگان عمادی، نیما دهقان، سینا ساریخانی، یکتا فهندژ، سام جابری، فائزه تشکر، نورا فلاح و ژینوس فنائیان بازداشت شده اند.
هم چنین منزل تعداد دیگری از بهائیان از جمله مهران پیمانی، ماندانا کمالی، یکتا فهندژ، ایمان رحمت پناه، طاهره نوروزی، سیما سبتو و سعید دهقان مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت و تعدادی از وسایل شخصی ایشان از جمله کامپیوتر، سی‌دی، عکس و کتاب ضبط شد. برخی از این افراد از جمله رزیتا اسلامی، ایمان رحمت پناه، فرید عمادی و سعید دهقان برای روز شنبه 15 بهمن به پلاک 100 شیراز احضار شده اند.
ژینا دهقان دختر 9 ماهه ژینوس فنائیان نیز در میان افراد بازداشتی بوده است. تمامی این افراد به بازداشتگاه پلاک 100 شیراز منتقل شده اند.
این در حالی است که فائزه تشکر، نورا فلاح، ژینوس فنائیان و ژینا دهقان هر چهار نفر روز قبل ساعت 7 عصر به منزل بازگشته‌اند تا در صورت احضار مجدد مامورین خود را معرفی نمایند.
این حملات بین ساعت 7 الی 12 صبح روز جمعه رخ داده ‌و در چند مورد عملکرد و رفتار مامورین بسیار خشن و همراه با ضرب و شتم بوده است.
در لیست اولیه بازداشت ها نام بیژن فلاح به عنوان یکی از افراد بازداشتی ذکر شده بود که بنا به اطلاعات رسیده از منابع موثق، این شخص بازداشت نشده است.